Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

Radošo darbu konkursi atklāj baltā daudzveidību un iededz prieku!

uzvaretaji1

Balts ir visa sākums,
Baltu pienu dzer izsalkušais kaķēns,
Pie baltas sveces var sasildīties acu skatiens,
Baltu ziemas segu gaida izdīgušais grauda asniņš. ( fragments "Baltais dzejolis" Cveks Armands 1T)

Decembra mēnesī tehnikumā norisinājās divi dažādi radošo darbu konkursi . Literārajā konkursā “Baltais..” izglītojamie savās izpausmēs pārliecinoši parādīja ne tikai radošos talantus, bet demonstrēja spēju bagātīgi izmantot valodu, izteiksmes spējas un oriģināli un mērķtiecīgi paust dziļu domu, kas arī bija vieni no radošo darbu vērtēšanas kritērijiem. Konkursa žūrijas vērtējumam tika nodots 21 gan dzejas, gan prozas darbs.

Konkursa "Iedegsim prieku!" dalībnieki tika aicināti veidot apsveikuma kartītes – zīmētas, līmētas, gleznotas, digitāli veidotas, katrs varēja izpaust talantu sev tīkamā formātā. Konkursam darbus iesūtīja 17 audzēkņi, un izvērtēt tos bija ļoti sarežģīti- tik atšķirīgi, tik pārdomāti un daudzveidīgi tie bija.

uzvaretaji

Cik dažādi var ieraudzīt balto! Kādam tas ir miera, pārdomu, saldu atmiņu, sapņu, baltas mīlestības laiks, citam – izsāpētu bēdu, aktuālu jautājumu ieskicēšana, vēl kādam notikumu un negaidītu pavērsienu brīži, kas beidzas laimīgi, bet dažam sirreāli un modernistiski uzplaiksnījumi par balto tēmu. Bet var uzbūvēt arī figurālu dzejoli par balto eglīti, kā tas izdevās Lāsmai Irbītei (3C).

Renārs Susejs (3Ap) dzejolī “baltie dumjie spriedelējumi” atklāj:
“mans sapnis ir glīts akurāts balts
es gribētu savās dziļākajās vēlmēs lidot plaši.”

Sirreālistiskā manierē veidotajā Valentīna Jermakova (1In) stāstā “Baltais…” - tā ir krāsa, kas, iespējams, iedvesmo, vedina uz domām par mākslas nozīmi: “Jau vairākus gadus mani moka viena un tā pati problēma. Balts ir nepietiekami balts. [..] Četras, baltas, koka durvis. Kuras man izvelēties.? [..] Dziļi manī notiek izmaiņas. Pārbūve.”

Agnese Tripanes (3In) īsstāstā galvenais varonis Gaišais sevis meklējumu ceļā satiek baltus tēlus, kuri palīdz atrast viņam labo sevī, un “katrā no mums dzīvo pa vienam Gaišajam.”

Laurita Skurule (2D) esejā raksta: “Baltais decembris atnāk ar pārdomām… Kā tu esi dzīvojis šo gadu? Kas tajā bijis labs? Varbūt ne tikai patīkamais.”

Pirmsziemasvētku pārdomu burvības vijas Luetas Dukštas(1Ap)) miniatūrā “Baltais ceļojums atmiņās”: “Īpašais vakars pirms Ziemassvētkiem manās atmiņās vienmēr saistās ar piparkūku smaržu, miltiem, kuri visam apkārt nosēduši, kā mazas sniega pūciņas."

uzvaretaji

Paldies visiem par dalību konkursā! Jūs esat tik radoši!

Paldies abu konkursu žūrijai - D.Strodei, M.Sprindžai, V.Vavinskai, K.Lubānei-Uzuleņai, I.Lūciņai, G.Sidorovai, S.Laizānei, Z.Pavlovskai, A.Pudnikai, I.Kroičei, D.Susejam.

Apsveikuma kartītes un literāro darbu fragmenti kļuva par pamatu kopīgam svētku sveicienam.

Konkursa žūrijas un organizatoru vārdā skolotāja Diāna Čakše un direktora vietniece S.Pavlovska

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi Radošo darbu konkursi atklāj baltā daudzveidību un iededz prieku!