Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

Zinību dienas svinīgā pasākuma Rēzeknes tehnikums 2021.gada 1. septembrī norise

zinibudiena2021

Plkst.10.00

IP “Programmēšana”, “Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli”, “Enerģētika un elektrotehnika”, “Interjera dizains” audzēkņiem

Plkst.11.00

IP “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Pārtikas produktu ražošana”, “Automehānika” audzēkņiem

Plkst.12.00

IP “Būvdarbi”, “Būvniecība”, “Viesnīcu pakalpojumi”, “Koka izstrādājumu izgatavošana”, “Komerczinības” audzēkņiem

Audzināšanas stundas notiks no 9.00 - 14.00 saskaņā ar grafiku

testsrns

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi Zinību dienas svinīgā pasākuma Rēzeknes tehnikums 2021.gada 1. septembrī norise

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti