Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Diplomi, godu raksti Pateicība par atbalstu Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra informatīvā pasākuma "Īsteno sapņi par savu biznesu"