Pateicība par atbalstu Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra informatīvā pasākuma "Īsteno sapņi par savu biznesu"

pateicibaLPR