Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Dabaszinību kabinetu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr.RT2015/11-7.ERAF

ERAFDabaszinību kabinetu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr.RT2015/11-7.ERAF

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts "Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija", Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010.

Iepirkuma izziņošanas datums: 14.01.2015.
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Dabaszinību kabinetu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr.RT2015/11-7.ERAF(Nolikums,Specifikācija)

 

Lasīt tālāk: Dabaszinību kabinetu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr.RT2015/11-7.ERAF

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr.RT2014/11-6.ERAF (IZBEIGTS BEZ REZULTĀTIEM, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta 1.daļas regulējumu)

ERAFEiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros

ERAF projekts „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija”, Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0 /13/IPIA/VIAA/010

Iepirkuma izziņošanas datums: 11.12.2014.
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr.RT2014/11-6.ERAF(Nolikums,Specifikācija)

Grozījumi 12.01.2015.

Grozījumi 02.02.2015.

Lasīt tālāk: Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr.RT2014/11-6.ERAF (IZBEIGTS BEZ...

Papildu darbu veikšana Rēzeknes tehnikuma infrastruktūras uzlabošana, ID Nr.RT2014.11.ERAF.4

ERAFPapildu darbu veikšana Rēzeknes tehnikuma infrastruktūras uzlabošana, ID Nr.RT2014.11.ERAF.4

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu (sarunu procedūra saskaņā ar 16 daļas 2.punktu)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

Lasīt tālāk: Papildu darbu veikšana Rēzeknes tehnikuma infrastruktūras uzlabošana, ID Nr.RT2014.11.ERAF.4

Mācību iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr. RT2014/11-5.ERAF

ERAFEiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija”, Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0 /13/IPIA/VIAA/010

Iepirkuma izziņošanas datums: 21.11.2014
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Mācību iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr. RT2014/11-5.ERAF (Nolikums,Specifikācija)

Jautājumi un atbildes 09.12.2014.

Jautājumi un atbildes 12.12.2014.

Grozijumi 15.12.2014.

Jautājumi un atbildes 19.12.2014.

Grozījumi 12.01.2015.

Iepirkuma līgums

 

Lasīt tālāk: Mācību iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr. RT2014/11-5.ERAF

ERAF projekta „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizēšana” vadības nodrošināšana, ID Nr.APV2014/11-4.ERAF

ERAFEiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

Iepirkuma izziņošanas datums: 20.02.2014.
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets: ERAF projekta „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizēšana” vadības nodrošināšana, ID Nr.APV2014/11-4.ERAF (Nolikums)

Lasīt tālāk: ERAF projekta „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi ERAF 2.kārta

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti