Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Multimediju komplektu piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-12.ERAF

ERAF

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts "Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija", Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010.

Iepirkuma izziņošanas datums: 09.07.2015.
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Multimediju komplektu piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-12.ERAF (Nolikums,Specifikācija)

Lasīt tālāk: Multimediju komplektu piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-12.ERAF

Veļas mazgātavas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-11.ERAF

ERAF

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts "Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija", Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010.

Iepirkuma izziņošanas datums: 03.06.2015.
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Veļas mazgātavas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-11.ERAF (Nolikums,Specifikācija)

Jautājums un atbilde 12.06.2015.

Jautājums un atbilde 08.06.2015.

Jautājums un atbilde 05.06.2015.

Lasīt tālāk: Veļas mazgātavas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-11.ERAF

Konferenču zāles aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-9.ERAF

ERAF

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts "Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija", Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010.

Iepirkuma izziņošanas datums: 19.05.2015.
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Konferenču zāles aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-9.ERAF (Nolikums,Specifikācija)

Lasīt tālāk: Konferenču zāles aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-9.ERAF

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr.RT2015/11-10.ERAF

ERAF

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr.RT2015/11-10.ERAF (Sarunu procedūra tikai uzaicinātiem pretendentiem: (Nolikums,Tehniskā specifikācija).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts "Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija", Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0 /13/IPIA/VIAA/010.

Lasīt tālāk: Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr.RT2015/11-10.ERAF

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rēzeknes tehnikumam, ID Nr.RT2015/11-8.ERAF

ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts "Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija", Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010.

Iepirkuma izziņošanas datums: 16.04.2015.
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rēzeknes tehnikumam, ID Nr.RT2015/11-8.ERAF(Nolikums,Specifikācija)

Jautājumi un atbildes 18.05.2015

Lasīt tālāk: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rēzeknes tehnikumam, ID Nr.RT2015/11-8.ERAF

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi ERAF 2.kārta

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti