Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERASMUS+ projekti

Caur praksi uz panākumiem

Erasmus2021./2022. mācību gadā īstenojam ERASMUS+ programmas projektu "Caur praksi uz panākumiem“ (Nr.2021-1-LV01-KA122-000019028)

Lasīt tālāk ...

2021.gada 1.novembrī plkst.20:00 tiešsaitē notiks Erasmus+ videoKONFERENCE.

Erasmus

Rēzeknes tehnikuma izglītojamie, kuri piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora mobilitātes projektā ”Mana prakse ārzemēs” (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA102-060292) 2019./2020. un 2020./2021. mācību gados, informēs Rēzeknes tehnikuma jauniešus par savu profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi prakses laikā.

Izglītojamie stāstīs par iespējām iziet praksi savā apgūstamajā profesijā citās ES valstīs un iepazīt citu valsts kultūru, attīstīt komunikācijas un svešvalodu prasmes.

Uz konferenci tiek aicināti visi interesenti, kā arī pretendenti dalībai jaunajā Erasmus+ projektā “Caur praksi uz panākumiem”.

Tiešsaites links: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZkOTZhYmUtMDE0OC00MTBlLTgwYmEtZjk4OWJmMmMzZmZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a8c3eeff-2fbd-4c66-8dfa-8720722b96c8%22%2c%22Oid%22%3a%222e7def78-4d1c-4515-bebb-4a18c2e826b1%22%7d 

Erasmus dienas - 2021 Rēzeknes tehnikumā

erasmusday2021

14.10 

15.10 

16.10 

„Caur praksi uz panākumiem”

Erasmus

2021.gada augustā Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (VIAA) apstiprināja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekta „Caur praksi uz panākumiem” pieteikumu.

Lasīt tālāk ...

Prakse Polijā

Erasmus

4.augustā Elvis Circens, Džonatans Nalimovs, Marija Vilka, Helēna Treknā, Veronika Kamiņina un Anastasija Blohina (IP "Autotransports", "Pārtikas produktu tehnoloģija", "Viesnīcu pakalpojumi") devās mācību praksē Polijā. (Erasmus+ programmas projekts "Mana prakse ārzemēs", Nr. 2019-1-LV01-KA102-060292. Eiropas Komisijas finansējums).

Foto: ilgs ceļš, pirmās vakariņas — pilsētā Nowy Sacz

Lasīt tālāk ...

Prakse ārzemēs

Erasmus

28.jūlijā vēl viena Rēzeknes tehnikuma izglītojamo grupa uzsāka savu mobilitāti Erasmus+ projekta "Mana prakse ārzemēs" ietvaros.

Ēdināšanas pakalpojumu specialisti un pārtikas produktu ražošanas tehniķi Inta Vizule, Elīna Gavare, Armands Čate, Irita Peisiniece, Deniss Laduss un Dāvids Pavlovs 5-nedēļas praktizēsies lauksaimniecības tūrisma uzņēmumā "Fattoria Biologica Patrice".

Prakse notiek netālu no skaistas pilsētas Spoleto, Itālijā. Projektu finānse Eiropas Komisija — šeit: Fattoria Biologica Patrice.

Lasīt tālāk ...

Prakse Bulgārijā.

Erasmus

25. jūlijā topošie elektriķi, programmētāji un pārtikas produktu ražošanas tehniķis devās uz Bulgāriju smelt pieredzi, praktizējoties galvaspilsētas Sofijas uzņēmumos.

Ainis Vilkaste, Aleksejs Daņilovs un Mareks Prancāns strādās kompānijā Behr-Hella Thermocontrol EOOD, Renāram Susejam, Danielam Gabranovam un Rinaldam Tumānam kvalifikācijas prakse notiks uzņēmumā IT Step Academy, bet Alise Prancāne pilnveidos savas profesionālās iemaņas uzņēmuma HLebar.

Prakse ilgst 5 nedēļas Erasmus+ projekta ietvaros. Jauniešu mobilitāti uzraudzīs profesionālās izglītības skolotājs Sergejs Kakaulins, kurš būs ar audzēkņiem pirmo prakses nedēļu.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti ERASMUS+

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti