Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERASMUS+ projekti

2018.gada 14.jūnijā Rēzeknes tehnikumā notika ES Erasmus + programmas konference

ErasmusRēzeknes tehnikuma izglītojamie , kuri 2017./2018.m.g. piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora mobilitātes projektā ”Jaunas kompetences un pieredze ES valstīs” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA102-035303), informēja klātesošos par iegūto pieredzi un iespaidiem. Konferencē uzstājās IP “Programmēšana” izglītojamie U.Kremeņš un I.Vilkoste, IP “Viesmīlības pakalpojumi” izglītojamās L.Vilcāne un V.Čipāne, IP “Kokizstrādājumu izgatavošana” izglītojamie G.Guzikovskis, A.Trimalnīks un G.Lipskis, IP “Autotransports” izglītojamie R.Plušs un A.Vaišļa, IP “Ēdināšanas pakalpojumi” izglītojamās A.Nāgele, E.Gutāne, K.Zerenkina un M.Berezņaka.

Lasīt tālāk ...

2018.gada 14.jūnijā plkst.14:00 konferenču zālē notiks Erasmus+ KONFERENCE.

ErasmusRēzeknes tehnikuma izglītojamie, kuri piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora mobilitātes projektā ”Jaunas kompetences un pieredze ES valstīs” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA102-035303) 2017./2018. mācību gadā, informēs Rēzeknes tehnikuma jauniešus par savu profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi prakses laikā.

Lasīt tālāk ...

"Mācies, praktizējies un strādā"

Erasmus2018.gada 24.maijā Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (VIAA) apstiprināja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekta „Mācies, praktizējies un strādā” pieteikumu.

Lasīt tālāk ...

”Jaunas kompetences un pieredze ES valstīs”

Erasmus2017.gada 29.maijā Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (VIAA) apstiprināja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekta „Jaunas kompetences un pieredze ES valstīs” pieteikumu.

Lasīt tālāk ...

“Jaunas kompetences un pieredze ES valstīs”

Erasmus2017.gada 29.maijā Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (VIAA) apstiprināja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekta „Jaunas kompetences un pieredze ES valstīs” pieteikumu.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikumā mācību praksēs stažējas studenti no Lietuvas un Igaunijas

ErasmusRēzeknes tehnikums 2016./2017. mācību gadā Erasmus+ programmas projektu ietvaros uzņēma 13 izglītojamos un 5 profesionālo priekšmetu skolotājus no Lietuvas un Igaunijas profesionālās izglītības centriem, nodrošinot projekta dalībniekiem iespējas tehnikuma mācību laboratorijās praktizēties pavāra, apdares darbu tehniķa, datorsistēmu tehniķa, mūrnieka, pārtikas produktu ražotāja profesijās

Lasīt tālāk ...

Erasmus+ projektā iesaistītie izglītojamie dalās pieredzē ar Rēzeknes jauniešiem

Erasmus26. janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” notika Rēzeknes pilsētas jauniešu forums „Iedvesmo Rēzekni”, kurā piedalījās Rēzeknes tehnikuma izglītojamie, informējot Rēzeknes jauniešus par savu dalību Erasmus+ programmu mobilitātes projektā 2016. gadā.

Izglītojamie stāstīja par iespējām iziet praksi savā apgūstamajā profesijā citās ES valstīs un iepazīt citu valsts kultūru, attīstīt komunikācijas un svešvalodu prasmes.

Vairāk par projektu īstenošanu skatīties šeit

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti ERASMUS+