Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERASMUS+ projekti

"Mācies, praktizējies un strādā"

Erasmus2018.gada 24.maijā Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (VIAA) apstiprināja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekta „Mācies, praktizējies un strādā” pieteikumu.

Šī projekta (Nr. 2018-1-LV01-KA102-046905) ietvaros mūsu skolas 45 izglītojamie un uz ES valstīm pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas:

2018.gada oktobrī-novembrī:

Vācijā (uzņēmumos, prakses ilgums – 35 dienas):

   4.kursa IP „ Ēdināšanas pakalpojumi” 2 izglītojamie,
   4.kursa IP „ Viesnīcu pakalpojumi” 2 izglītojamie,
   4.kursa IP „ Kokizstrādājumu izgatavošana” 2 izglītojamie,
   4.kursa IP „ Autotransports” 2 izglītojamie

Polijā (uzņēmumos, prakses ilgums – 35 dienas):

   4.kursa IP „ Autotransports” 3 izglītojamie;

Igaunijā (mācību centrā, prakses ilgums – 15 dienas):

   2.-3.kursa IP „Programmēšana” 2 izglītojamie,
   2.-3.kursa IP „Enerģētika un elektrotehnika” 2 izglītojamie,
   3.kursa IP ”Interjera dizains” 2 izglītojamie

Lietuvā (mācību centrā, prakses ilgums – 15 dienas):

   2.-3.kursa IP „Autotransports” 2 izglītojamie;

2019.gada martā-aprīlī:

Vācijā (uzņēmumos, prakses ilgums – 35 dienas):

   4.kursa IP „ Ēdināšanas pakalpojumi” 2 izglītojamie,
   4.kursa IP „ Būvdarbi” 2 izglītojamie,
   4.kursa IP „ Autotransports” 4 izglītojamie,
   4.kursa IP „ Enerģētika un elektrotehnika” 2 izglītojamie;

Itālijā (uzņēmumos, prakses ilgums – 35 dienas):

   4.kursa IP „ Ēdināšanas pakalpojumi” 2 izglītojamie,
   4.kursa IP „ Viesnīcu pakalpojumi” 2 izglītojamie;

Igaunijā (mācību centrā, prakses ilgums – 15 dienas):

   2.-3.kursa IP „ Ēdināšanas pakalpojumi” 2 izglītojamie,
   2.-3.kursa IP „ Būvdarbi” 2 izglītojamie,
   2.-3.kursa IP „ Kokizstrādājumu izgatavošana” 2 izglītojamie;

Lietuvā (mācību centrā, prakses ilgums – 20 dienas):

   2.-3.kursa IP „Kokizstrādājumu izgatavošana” 2 izglītojamie,
   2.-3.kursa IP „Pārtikas produktu tehnoloģija” 4 izglītojamie ;

Lūdzam atbilstošo izglītības programmu izglītojamos izvērtēt savas iespējas pilnveidot savas profesionālās iemaņas kādā no valstīm, savlaicīgi gatavojot pieteikuma (CV un motivācijas vēstuli) projekta koordinatoram skolā.

Pieteikumu dalībai ERASMUS+ projekta mobilitātē iesniegšanas termiņš: 2018.gada 1.augusts!

JJautājumi un informācija: Svetlana Mikanova, izglītības metodiķe, projekta koordinatore (212.kab.)

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti ERASMUS+ "Mācies, praktizējies un strādā"

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti