Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projekts LLIV-325 „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība”

Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projekts LLIV-325 „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība” sekmīgi realizējas Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā

logo lietuva

Laikā no 2012. gada 1. līdz 3. oktobrim projekta ietvaros realizējās pirmais pieredzes apmaiņas pasākums - Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību vietā Varoņu 11a, Rēzeknē stažējās divi Utenas Reģionālā arodizglītības mācību centra kokapstrādes specialitātes 3. kursa audzēkņi un skolotājs Leonas Miklušis. Viņiem bija iespēja apskatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas kokapstrādes mācību darbnīcas un tehnoloģiju kabinetu, kokapstrādes darbmašīnas, iekārtas un instrumentus, audzēkņu izstrādātos diplomdarbus. Viesi vēroja mācību nodarbības, iepazinās ar mēbeļu galdnieku profesijas mācīšanas metodiku, mācību materiāliem, pārbaudes darbu saturu un vērtēšanu, kvalifikācijas eksāmenu organizēšanas specifiku. Lietuvas arodvidusskolas audzēkņi pilnveidoja praktiskā darba prasmes, strādājot mācību darbnīcā pie skolotāja Jurija Jonina, kā arī apguva kokgriešanas pamatus pie skolotāja Edmunda Smana.

Pieredzes apmaiņas laikā viesi no Lietuvas apmeklēja RSEZ SIA „Verems”, Austrumlatvijas Radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”, koktēlnieka Antona Rancāna darbnīcu, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolu, Kārsavas baznīcu, kur varēja iepazīties ar Rīgas Amatniecības vidusskolas stila mēbeļu specialitātes audzēkņu projektēto un izgatavoto jūgendstila sakrālo interjeru.

Viesi iepazinās arī ar Latgales kultūrvēsturisko mantojumu, apmeklējot Rēzeknes Kultūrvēstures muzeju un Rēzeknes pilsētas ievērojamākās vietas.

Pieredzes apmaiņas pasākuma noslēguma diskusijā sadarbības partneri no Lietuvas izteica atzinību par gūto pieredzi un uzaicināja Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mēbeļu galdnieku specialitātes audzēkņus stažēties Lietuvā 2013. gada martā.

P1310729

P1310731

P1310734

P1310736

P1310739

P1310741

Informāciju sagatavoja: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas direktora vietniece Irēna Kroiče.

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti Projekts LLIV-325 Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projekts LLIV-325 „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība” sekmīgi realizējas Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā