Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projekts LLIV-325 „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība”

Projekta „EDUCATE FOR BUSINESS” noslēguma seminārs

logo lietuva

Marta nogalē Latgales vēstniecībā „GORS” tika organizēts noslēguma seminārs Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-325 "Development of co-operation platform for Latvian and Lithuanian vocational schools and entrepreneurs”/„EDUCATE FOR BUSINESS" dalībniekiem. Tā ietvaros tikās projekta latviešu partneru pārstāvji no Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja, Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas, Viduslatgales Profesionālās vidusskolas, Krāslavas pašvaldības, kā arī lietuviešu partneru pārstāvji no Utenas rajona pašvaldības un Alantas tehnoloģiju un biznesa skolas.

Sanāksmes laikā tika prezentēts partneru iegādātais mācību aprīkojums izglītības programmās „Autotransoports”, „Kokizstrādājumu izgatavošana” un „Tūrisma pakalpojumi”, dalījāmies gūtajā pieredzē par izglītojamo un pedagogu pieredzes apmaiņas braucieniem, runājām par izglītojamo nozares praksēs un citām sadarbības aktualitātēm.

1

Un, pats galvenais, starp izglītības iestādēm parakstīti turpmākās sadarbības līgumi, apņemoties sekmēt kvalitatīvas profesionālās izglītības attīstību Latvijā un Lietuvā, stiprinot un attīstot skolu sadarbību praktisko mācību īstenošanā.

Jāpiebilst, seminārā piedalījās arī nozaru profesionāļi, kuri astoņus mēnešus bija mentoru lomā, palīdzot audzēkņiem sagatavot kvalitatīvus biznesa plānus, ko izglītojamie prezentēja. Izglītojamie savas biznesa idejas apņēmušies realizēt tuvākajā laikā.

Informāciju sagatavoja: vecāka lietvede projektu darbā Ilona Virbule

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti Projekts LLIV-325 Projekta „EDUCATE FOR BUSINESS” noslēguma seminārs