Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 4.2.1.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (04.06.2022. – 02.09.2022.)

projekts42120303Profesionālās izglītības kompetences centra „Rēzeknes tehnikums” mācību darbnīcu ēkas pārbūves darbi ir pabeigti un 2022.gada 8.jūlijā Būvniecības valsts kontroles birojs veiktos pārbūves darbus ir pieņēmis ekspluatācijā.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (04.03.2022. – 03.06.2022.)

projekts42120303Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” ietvaros tuvojas noslēgumam mācību darbnīcu pārbūves darbi. Būvdarbu veicējs SIA “LATGALIJA” veic nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu objekta nodošanai ekspluatācijā. 

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (04.12.2021. - 03.03.2022.)

projekts42120303Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” ietvaros tuvojas noslēgumam mācību darbnīcu pārbūves darbi. Ievērojot vēl veicamos darbus projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” ietvaros, būvobjektu plānots nodot ekspluatācijā līdz 2022.gada 10.jūnijam.

 

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (04.09.2021 - 03.12.2021.)

projets0941Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” ietvaros turpinās mācību darbnīcu pārbūves darbi. Būvdarbi tika uzsākti šī gada janvārī un tos veic SIA “LATGALIJA”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”, savukārt, autoruzraudzību veic darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & arhitektūra”.

 

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (05.06.2021 - 03.09.2021.)

projets0941Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” ietvaros turpinās mācību darbnīcu pārbūves darbi, kuru rezultātā tiek veikti šādi energoefektivitātes pasākumi: ēkas ārsienu, logu aiļu un cokola siltināšana; oriģinālo koka rāmju logu un stikla bloku nomaiņa ēkā pret jauniem PVC tipa logiem; esošo ārdurvju un vārtu nomaiņa ēkā pret jauniem energoefektīviem vārtiem un durvīm; bēniņu pārseguma siltināšana; centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar rekuperācijas sistēmu visā ēkā; ēkas siltummezgla pārbūve, nodrošinot attālinātu apkures sistēmas regulēšanu, esošo apkures radiatoru pārbūve un nomaiņa, uzstādot radiatoriem termogalvas; LED tipa apgaismojuma uzstādīšana; pirmā stāva grīdas uz grunts siltināšana.

 

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (05.03.2021. - 04.06.2021.)

projekts42121Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” ietvaros norit vērienīgi mācību darbnīcu pārbūves darbi.

 

Lasīt tālāk ...

Projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.12.2020. - 04.03.2021.

proekts1Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” mērķis ir mācību darbnīcu ēkas Varoņu ielā 11A, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, vienlaicīgi uzlabojot ēkas ārējo izskatu. Lai īstenotu projekta mērķi, 2020.gada 27.novembrī starp Rēzeknes tehnikumu un SIA “LATGALIJA” tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.27112020/9SAM par profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūvi un 2020.gada 17.decembrī tika parakstīts būves vietas nodošanas- pieņemšanas akts un uzsākti būvdarbi.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 4.2.1

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti