Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 4.2.1.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (05.06.2021 - 03.09.2021.)

projets0941Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” ietvaros turpinās mācību darbnīcu pārbūves darbi, kuru rezultātā tiek veikti šādi energoefektivitātes pasākumi: ēkas ārsienu, logu aiļu un cokola siltināšana; oriģinālo koka rāmju logu un stikla bloku nomaiņa ēkā pret jauniem PVC tipa logiem; esošo ārdurvju un vārtu nomaiņa ēkā pret jauniem energoefektīviem vārtiem un durvīm; bēniņu pārseguma siltināšana; centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar rekuperācijas sistēmu visā ēkā; ēkas siltummezgla pārbūve, nodrošinot attālinātu apkures sistēmas regulēšanu, esošo apkures radiatoru pārbūve un nomaiņa, uzstādot radiatoriem termogalvas; LED tipa apgaismojuma uzstādīšana; pirmā stāva grīdas uz grunts siltināšana.

 

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (05.03.2021. - 04.06.2021.)

projekts42121Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” ietvaros norit vērienīgi mācību darbnīcu pārbūves darbi.

 

Lasīt tālāk ...

Projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.12.2020. - 04.03.2021.

proekts1Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” mērķis ir mācību darbnīcu ēkas Varoņu ielā 11A, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, vienlaicīgi uzlabojot ēkas ārējo izskatu. Lai īstenotu projekta mērķi, 2020.gada 27.novembrī starp Rēzeknes tehnikumu un SIA “LATGALIJA” tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.27112020/9SAM par profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūvi un 2020.gada 17.decembrī tika parakstīts būves vietas nodošanas- pieņemšanas akts un uzsākti būvdarbi.

Lasīt tālāk ...

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.09.2020-04.12.2020

ligumaparakstisanaAtklātā konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” (id. Nr.VIAA 2020/27 ERAF RT) rezultātā 2020.gada 27.novembrī starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Rēzeknes tehnikums” un SIA “LATGALIJA” tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.27112020/9SAM par profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūvi.

Lasīt tālāk ...

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.06.2020-04.09.2020.

darbnica2020.gada 7.augustā Rēzeknes pilsētas būvvaldē tika saskaņots PS “Doma & arhitektūra” izstrādātais būvprojekts PIKC “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūvei (veikta atzīme būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2019-289 (3.12.5.2/5) par projektēšanas nosacījumu izpildi).

Lasīt tālāk ...

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.03.2020-04.06.2020.

darbnicaKā jau iepriekš tika informēts, PIKC “Rēzeknes tehnikums” Mācību darbnīcu korpusa ēkai tika veikts projekta ekspertīzes iepirkums “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros” (ID. Nr. VIAA 2017/16 ERAF)” ietvaros, un 2020.gada 2.martā tika parakstīts līgums Nr.02032020/8SAM ar SIA “CMB” par PIKC “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta ekspertīzi.

Lasīt tālāk ...

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.12.2019-04.03.2020.

darbnicuprojeksKā jau iepriekš tika informēts, Mācību darbnīcas ēkai norisinājās projektēšanas darbi, kuri tika pabeigti 2020.gada 18.februārī pamata būvprojekta sadaļām, izņemot izmaksu sadaļu, kura vēl tiek gatavota.

 

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 4.2.1

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti