Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 4.2.1.

Rēzeknes tehnikums uzsāk projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” īstenošanu.

mzale3 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Rēzeknes tehnikums 2019.gada 4.septembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus mācību darbnīcu ēkā.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” (turpmāk – Projekts) mērķis ir mācību darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas ilgtspēju, turpmāku energoresursu efektīvu izmantošanu, kā arī paaugstināt apkures sistēmas efektivitāti. Rēzeknes tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru projektā plāno pārbūvēt esošo mācību darbnīcu būvi par energoefektīvu, mūsdienīgu kokapstrādes darbnīcu un mehatronikas laboratoriju korpusu.

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Kopējās projekta izmaksas – 389 375,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 330 968,75 eiro.

Mācību darbnīcās vienlaikus ar šo Projektu tiek īstenots projekts Nr.8.1.3.0/16/I/004 “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”.

logoeraf2

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē

Vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/005

Kopējās projekta izmaksas – 389 375.00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 330 968.75 eiro, Valsts budžeta finansējums – 58 406.25 eiro.

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 4.2.1 Rēzeknes tehnikums uzsāk projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” īstenošanu.