Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 4.2.1.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.12.2019-04.03.2020.

darbnicuprojeksKā jau iepriekš tika informēts, Mācību darbnīcas ēkai norisinājās projektēšanas darbi, kuri tika pabeigti 2020.gada 18.februārī pamata būvprojekta sadaļām, izņemot izmaksu sadaļu, kura vēl tiek gatavota.

 

Uz doto brīdi ir veikts projekta ekspertīzes iepirkums “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros” (ID. Nr. VIAA 2017/16 ERAF)” un drīzumā uzsāksies ekspertīzes darbi.

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Kopējās projekta izmaksas – 389 375,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 330 968,75 eiro.

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 4.2.1 Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.12.2019-04.03.2020.