Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 4.2.1.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.03.2020-04.06.2020.

darbnicaKā jau iepriekš tika informēts, PIKC “Rēzeknes tehnikums” Mācību darbnīcu korpusa ēkai tika veikts projekta ekspertīzes iepirkums “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros” (ID. Nr. VIAA 2017/16 ERAF)” ietvaros, un 2020.gada 2.martā tika parakstīts līgums Nr.02032020/8SAM ar SIA “CMB” par PIKC “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta ekspertīzi.

2020.gada 12.maijā tika saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums. Šobrīd būvprojekta saskaņošanas procesā ar pasūtītāju PIKC “Rēzeknes tehnikums” tiek veikti pēdējie precizējumi, tālāk būvprojekts tiks iesniegts saskaņošanai LR Izglītības un zinātnes ministrijā.

darbnica

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Kopējās projekta izmaksas – 389 375,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 330 968,75 eiro.

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 4.2.1 Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.03.2020-04.06.2020.