Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 4.2.1.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.06.2020-04.09.2020.

darbnica2020.gada 7.augustā Rēzeknes pilsētas būvvaldē tika saskaņots PS “Doma & arhitektūra” izstrādātais būvprojekts PIKC “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūvei (veikta atzīme būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2019-289 (3.12.5.2/5) par projektēšanas nosacījumu izpildi).

Kā jau iepriekš tika informēts, 2020.gada 3.augustā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” (id.Nr.VIAA 2020/27 ERAF RT) un uz doto brīdi notiek iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē”, Vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/005, tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

darbnica

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Kopējās projekta izmaksas – 389 375,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 330 968,75 eiro.

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 4.2.1 Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.06.2020-04.09.2020.