Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 4.2.1.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.09.2020-04.12.2020

ligumaparakstisanaAtklātā konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” (id. Nr.VIAA 2020/27 ERAF RT) rezultātā 2020.gada 27.novembrī starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Rēzeknes tehnikums” un SIA “LATGALIJA” tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.27112020/9SAM par profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūvi.

Šī būvdarbu līguma ietvaros tiks veikti darbi divos būvdarbu etapos:

1.etaps “Energoefektivitātges paaugstināšanas darbi” – attiecināms uz projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē”, Nr. 4.2.1.2/19/I/005;

2.etaps “"Rēzeknes tehnikums" darbnīcu korpusa pārbūve” – attiecināms uz projektu “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros”, Nr. 8.1.3.0/16/I/004.

Par profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvuzraudzības veikšanu 2020. gada 2. decembrī tika noslēgts līgums Nr. 02122020/ 10 SAM ar SIA “Marčuks”, kas tika izvēlēts atklātā konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvuzraudzība, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” (id. Nr. VIAA 2020/42 ERAF RT) rezultātā.

Savukārt, autoruzraudzību veiks darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & arhitektūra” (autoruzraudzības līgums Nr.11062018/7SAM noslēgts 2018.gada 11.jūlijā).

Tiklīdz tiks izpildīti nosacījumi būvdarbu uzsākšanai un saņemta būvatļauja, tiks uzsākta profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve. Objekta būvniecības darbu izpildes termiņš ir 9 (deviņi) mēneši.

darbnica

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Kopējās projekta izmaksas – 389 375,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 330 968,75 eiro.

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 4.2.1 Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.09.2020-04.12.2020