Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.08.2020. – 04.11.2020.)

darbnicuprojeks

2020.gada 11.oktobrī Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvuzraudzība, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (71247000-1)” (id. Nr.VIAA 2020/42 ERAF RT), kā rezultātā tiks izvēlēts būvuzraudzības veicējs. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 10.novembrim.

2020.gada 23.oktobrī noslēdzās atklātais konkurss “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” (id. Nr.VIAA 2020/27 ERAF RT), pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam SIA “LATGALIJA”.

No projekta finansējuma Profesionālās izglītības kompetences centram “Rēzeknes tehnikums” (turpmāk – Tehnikums) ir paredzēts iegādāties mācību aprīkojumu mācību procesa uzlabošanai izglītības programmās “Mehatronika” un “Koka izstrādājumu izgatavošana”. Tehnikums turpina darbu pie tehnisko specifikāciju izstrādes, lai varētu izsludināt iepirkumus un iegādāties aprīkojumu mācību procesa uzlabošanai.

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

darbnicuprojeks

Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta finansējums- 595 343.55 eiro

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.08.2020. – 04.11.2020.)