Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Līgumu noslēgšana projektā “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”

ligumaparakstisanaAtklātā konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” (id. Nr.VIAA 2020/27 ERAF RT) rezultātā 2020.gada 27.novembrī starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Rēzeknes tehnikums” un SIA “LATGALIJA” tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.27112020/9SAM par profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūvi.

Šī būvdarbu līguma ietvaros tiks veikti darbi divos būvdarbu etapos:

1.etaps “Energoefektivitātges paaugstināšanas darbi” – attiecināms uz projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē”, Nr. 4.2.1.2/19/I/005;

2.etaps “"Rēzeknes tehnikums" darbnīcu korpusa pārbūve” – attiecināms uz projektu “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros”, Nr. 8.1.3.0/16/I/004.

Par profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvuzraudzības veikšanu 2020. gada 2. decembrī tika noslēgts līgums Nr. 02122020/ 10 SAM ar SIA “Marčuks”, kas tika izvēlēts atklātā konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvuzraudzība, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” (id. Nr. VIAA 2020/42 ERAF RT) rezultātā.

Savukārt, autoruzraudzību veiks darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & arhitektūra” (autoruzraudzības līgums Nr.11062018/7SAM noslēgts 2018.gada 11.jūlijā).

Tiklīdz tiks izpildīti nosacījumi būvdarbu uzsākšanai un saņemta būvatļauja, tiks uzsākta profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve. Objekta būvniecības darbu izpildes termiņš ir 9 (deviņi) mēneši.

darbnica

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta finansējums- 595 343.55 eiro

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Līgumu noslēgšana projektā “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”