Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.06.2021. - 03.09.2021.)

projets0901Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” turpinās mācību darbnīcas ēkas pārbūves darbi. Būvdarbi tika uzsākti šī gada janvārī un tos veic SIA “LATGALIJA”. Mācību darbnīcas pārbūves darbu būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”, savukārt, autoruzraudzību veic darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & arhitektūra”.

Apstiprinoties bažām par mācību darbnīcu slikto tehnisko stāvokli, būvdarbu procesā ir atklājušies vairāki papildus veicamie darbi, t.sk. nepieciešams veikt ēkas konstrukciju pastiprināšanu un atjaunošanu. Lai risinātu esošo situāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 10.08.2021. rīkojumu Nr. 523 par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir piešķirts papildus finansējums Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkas papildus būvdarbiem un ēkas atjaunošanas darbu pabeigšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām piemērotu mācību telpu tehnikuma audzēkņu izglītošanai.

Tāpat turpinās darbs pie mācību aprīkojuma un iekārtu iegādes. Drīzumā projekta ietvaros tiks izsludināts iepirkums par mācību iekārtu iegādi: “Dažādu mehatronikas, automatizācijas, pneimatikas, hidraulikas un mehānikas darbnīcas mācību aprīkojuma, stendu, iekārtu un instrumentu piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām”, tādejādi mācību darbnīcās izveidojot mūsdienīgu mehatronikas laboratoriju.

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

projekts8131  projekts8131

Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.06.2021. - 03.09.2021.)

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti