Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.4.

DARBS PROJEKTĀ TURPINĀS.

 Pumpurs

Rēzeknes tehnikumā rit 11 mācību semestris projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Mācību iestādē 2022./2023.mācību gada 1. semestrī Projekta PuMPuRS darbība turpinās, atbalstot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas grupas audzēkņus, ar mērķi mazināt izglītības iestādes priekšlaicīgas pamešanas risku.

 

Lasīt tālāk ...

DARBS PROJEKTĀ TURPINĀS.

 Pumpurs

Rēzeknes tehnikums turpina īstenot Projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekts PuMPuRS)

Projekta “PuMPuRS” viena no mērķgrupām ir profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektā iesaistītie izglītojamie saņem atbalstu, lai mazinātu mācību darba, sociālās vides, veselības un ekonomisko risku ietekmi, mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam, projekta pedagogs mācību semestra sākumā, sastāda individuālā atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus risku mazināšanai.

Lasīt tālāk ...

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.

 Pumpurs

Rēzeknes tehnikums turpina īstenot Projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.”

2019./2020. mācību gada 1. semestrī atbalstu no Projekta līdzekļiem saņēma 55 izglītojamie. Izglītojamie saņēma atbalstu mācību pārtraukšanas ekonomisko risku mazināšanai, t.i., atbalsts ēdināšanas nodrošināšanā, nodrošināti individuālie mācību līdzekļi un kompensēti transporta un naktsmītnes izdevumi. Izglītojamie saņēma arī konsultatīvo atbalstu. Projekta pedagogi ir uzsākuši 1. semestra Individuālo atbalsta plānu izvērtēšanu.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikums turpina īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (8.3.4.0/16/I/001).

 Pumpurs

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

2018./2019. mācību gadā projektā īstenoti 174 individuālā atbalsta plāni, drīzumā tiks uzsākts individuālo atbalsta plānu izvērtēšanas process.

Lasīt tālāk ...

Darbs projektā turpinās.

 Pumpurs

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Rēzeknes tehnikumā 2018./2019. mācību gadā tiek īstenots Izglītības Kvalitātes Valsts dienesta vadīts Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.” 

Lasīt tālāk ...

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 Pumpurs

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.4.

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti