Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

„Darbs valsts pārvalde- varbūt tas ir mans ceļš?”

dvp1Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019. gada 21. oktobrī Rēzeknes tehnikuma izglītības programmas “Administratīvie un sekretariāta pakalpojumi” kvalifikācija “Klientu apkalpošanas speciālists” 2.Kl mācību grupas izglītojamie apmeklēja Rēzeknes pilsētas domi.

 

 

Izglītojamajiem sabiedrisko attiecību speciālistes Marinas Sokolovas vadībā bija iespēja klātienē iepazīties ar valsts iestādes darba specifiku, uzzināt par labas pārvaldības principiem, amatiem un speciālistu nepieciešamajām kompetencēm, paplašinot savu redzes loku par valsts pārvaldes jomu.

iespejas1

Jaunieši uzzināja par iedzīvotāju apkalpošanas centra, kancelejas, arhīva speciālistu un domes priekšsēdētājas palīdzes pienākumiem, veicamajiem uzdevumiem, iepazinās ar darba vidi un apstākļiem, uzklausīja pieredzes stāstus par karjeras veidošanas procesu.

Rēzeknes pilsētas domes personāldaļas speciāliste pastāstīja par darbinieku atlases kritērijiem un darba intervijas norisi.

iespejas1

Domes priekšsēdētājas palīdze dalījās pieredzē par ikdienas darba plānošanas procesu un kārtību. Iedzīvotāju apkalpošanas centra speciālistes stāstīja par centra pakalpojumu klāstu, klientu apkalpošanas speciālistam nepieciešamajām prasmēm, atzīmējot: ”Strādājot ar cilvēkiem galvenais ir laipnība un vēlme palīdzēt. Svarīgi uzklausīt cilvēka problēmu, mēģinot atrast risinājumu.”

iespejas1

Pateicamies Rēzeknes pilsētas domei par atsaucību un sadarbību! Īpašs paldies sabiedrisko attiecību speciālistei Marinai Sokolovai par lieliski izplānoto ekskursiju un visiem speciālistiem par tik detalizētiem un izglītojošiem stāstījumiem.

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. „Darbs valsts pārvalde- varbūt tas ir mans ceļš?”