Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

Manas karjeras līmeņi

manakarjera1Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2020.gada 9.janvārī Rēzeknes tehnikumā notika meistarības konkurss “Manas karjeras līmeņi” izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumi” kvalifikācija “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” 3.D mācību grupas izglītojamajiem.

Šis konkurss startē jau otro gadu pēc kārtas un kļūst par labu tradīciju, kur visi pasākuma dalībnieki- profesionālās izglītības skolotāji, darba devēji un izglītojamie ir sadarbības partneri un ieguvēji. Darba devēji iegūst priekšstatu par jauno darbinieku potenciālu, vērtībām un dzīves skatījumu. Profesionālās izglītības skolotāji iegūst gandarījumu no viņu ieguldītā darba rezultātiem un izglītojamo centieniem, parādot virzienu, uz kuru tiekties nākotnē. Izglītojamie ir vislielākie ieguvēji, jo konkurss ir iespēja sevi parādīt, izmēģināt savus spēkus, pārbaudīt stresa noturību un gūt pieredzi.

iespejas1

Konkursā startēja 4 komandas- “Zvaigznītes”, “Bezgalība” un “Laiks”. Izglītojamajiem bija jāizpilda 4 galvenie uzdevumi- mājas darbs- komandas vizītkarte un prezentācija, darbs viesnīcas recepcijā, darbs mācību kafejnīcā un atbildes uz žūrija jautājumiem “Jautājumu karuselis”.

Konkursantu vērtēšanā iesaistījās viesmīlības un tūrisma nozares profesionāļi- Rēzeknes pilsētas viesnīcas “Restart” vadītāja Baiba Širina, viesnīcas “Kolonna Hotel Rēzekne” vadītāja Līga Mivrenika un Latgales tūrisma asociācijas “Ezerzeme” v.p. Jeļena Kijaško. Uzdevumu izpildē tika ņemta vērā ne tikai izpildes kvalitāte, bet arī radošums, originalitāte.

iespejas1

Viesu lomas atveidoja nozares eksperti, profesionālo mācību priekšmetu skolotāji un karjeras konsultante.

1.D un 2.D mācību grupu izglītojamajiem bija iespēja novērot konkursa gaitu, kā arī vēlāk novērtēt katru no komandām un izteikt savu viedokli par labāko komandu- “Skatītāju simpātija”.

iespejas1

Pasākuma laikā konkursantiem tika piedāvātas simulētas sarežģītas situācijas, kurās viņi parādīja un pārbaudīja savas zināšanas, radoši pielietoja savas prasmes un iemaņas viesu uzņemšanā un apkalpošanā viesnīcu darbā, attīstīja prezentēšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes, komandas un darba organizācijas prasmes, svešvalodas un problēmsituāciju risināšanas prasmes.

Vērtēšanas komisijas locekļi pastāstīja par saviem uzņēmumiem, problēmu risināšanas paņēmieniem ikdienas darbā, pievērsa uzmanību darba tirgus prasībām un tendencēm, deva izglītojamajiem vērtīgus padomus darbā ar viesiem un sniedza ieteikumus, kam jāpievērš uzmanība tālākai karjeras izaugsmei.

iespejas1

Kamēr žūrija skaitīja kopā punktus, 2.D mācību grupas izglītojamie piedāvāja skatītājiem aktivitāti- viktorīnu “Vai tu pazīsti Rēzekni un Latgali?” 1.D mācību grupas izglītojamie atbildēja uz jautājumiem par tūrisma objektiem un naktsmītnes piedāvājumiem.

iespejas1

Visi konkursanti centās un lieliski parādīja sevi. Taču kā jebkurā sacensībā uzvarētājs var būt tikai viens. Pēc konkursa rezultātiem 1. vietu ieguva komanda “Laiks”, kuru pastāvēja Laima Puncule, Lauma Marta Celmiņa, Jūlija Birzgale, Alisija Borisovska, Laura Burele, Alīna Maslobojeva. 2.vieta komandai “Zvagznītes”- Samanta Loce, Vineta Tutāne, Olga Matvejenko, Jūlija Zemļanuhina un Dmitrijs Babrovs. Ar četru punktu starpību 3.vietu ieguva komanda “Bezgalība”, kuru pastāvēja- Samanta Ludborža, Linda Kolīte, Anna Soldatova, Ērika Kaupuža un Ailīna Saleniece.

Pasākums noritēja pozitīvā gaisotnē. Konkursanti palika apmierināti un gandarīti, ka šis konkurss palīdzēja viņiem pilnveidot savas zinašanas, labāk izprast viesmīlības pakalpojuma speciālista ikdienas darba procesu, iesaistīties problemsituāciju risināšanā, veidot savu komandu, kopīgi sasniedzot labus rezultātus.

iespejas1

Pateicamies pasākuma viesiem - viesmīlības un tūrisma nozares profesionāļiem Baibai Širinai, Līgai Mivrenikai un Jeļenai Kijaško par atsaucību un sadarbību!

Liels paldies Rēzeknes tehnikuma profesionālas izglītības skolotājiem- Anitai Raudivei, Dzidrai Babrai, Evijai Agulei, Līvijai Viļumai, Tatjanai Danilovai par aktīvu dalību pasākumā!

Īpašs paldies 3.D grupas izglītojamajiem par izaicinājuma pieņemšanu un labiem rezultātiem!

Liels paldies skatītājiem- 2.D mācību grupas izglītojamajiem par piedāvāto viktorīnu un 1.D grupai par aktīvu dalību!  

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. Manas karjeras līmeņi

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti