Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

karjera1

2017. gada 4. oktobrī Rēzeknes tehnikums iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Karjera ir viens no galvenajiem elementiem, kas nosaka cilvēka dzīves kvalitāti. Veiksmīga karjera dod cilvēkam iespēju īstenot viņa/viņas spējas un intereses personīgajā, profesionālajā un sociālajā ziņā.

KARJERA ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process.

KARJERAS ATTĪSTĪBA ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

karjera1

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Projekta ietvaros karjeras atbalsta pasākumi ir paredzētas daudzveidīgas darba formas:

 • praktiskās nodarbības;
 • mācību ekskursijas;
 • meistarklases;
 • konkursi;
 • lekcijas.

KARJERAS VADĪBAS PRASMES - tās ir prasmes, kas nepieciešamas, lai izdzīvotu un veiksmīgi darbotos izaicinošā / mainīgajā darba vidē.

Karjeras izglītība palīdz jauniešiem veikt:

 • sevis apzināšanos un pašvērtējuma veikšanu;
 • darba pasaules iepazīšanu;
 • izglītības iespēju izpēti;
 • karjeras lēmumu pieņemšanu.

karjera1

Pedagogi karjeras konsultanti:

Nadežda Trušele - Rēzeknes tehnikums 212. kab.

E- pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Gunta Sidorova - Rēzeknes tehnikums 201.kab.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Individuālām konsultācijām iespējams pieteikties personīgi vai sazinoties caur e - pastu vismaz 1 dienu iepriekš.

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”