Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

Nepieciešamās prasmes manis izvēlētajā profesijā

viespak

2020. gada 21. septembrī Rēzeknes tehnikuma izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumi” kvalifikācija “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” 2.D mācību grupas izglītojamajiem bija iespēja apmeklēt Tūrisma informācijas centru (TIC) un viesnīcu “Kolonna Hotel Rēzekne”.

Tūrisma informācijas centrā klientu konsultante Gunta Grabuste pastāstīja jauniešiem par speciālistu darba ritmu, TOP tūrisma objektiem un vietām Latgalē, kā arī klientu apkalpošanas specifiku sniedzot nepieciešamo informāciju. TIC konsultante dalījās savā pieredzē, akcentēja jauniešiem izglītības nozīmi karjeras veidošanā, kā arī stāstīja par ceļotāju vajadzībām.

Viesnīcā “Kolonna Hotel Rēzekne” vadītājas Līgas Mivrenikas pavadībā izglītojamie iepazinās ar viesnīcas vēsturi, darba vidi, iekšējo organizāciju un darbinieku pienākumiem, uzzināja par piedāvātajiem pakalpojumiem. Notika diskusija par nepieciešamajām prasmēm un zināšanām viesmīlības pakalpojuma speciālista darbā. Ekskursijas laikā veidojas savstarpēja sadarbība spēles “Stāstu stāstiem izstāstīju” ietvaros, kuras laikā visi dalībnieki izteica savu viedokli, atbildot uz spēles jautājumiem (par saviem plāniem, mērķiem, uzskatiem un vērtībām).

Jaunieši uzdeva jautājumus par viesu prasībām, kā rīkoties neparedzētās gadījumos, par pakalpojumu izmaksām, iespējamiem naudas sodiem viesnīcas noteikumu neievērošanas gadījumā, ierobežojumiem COVID-19 laikā u.c.

Gan Gunta Grabuste, gan Līga Mivrenika atzīmēja, ka strādājot klientu apkalpošanas jomā svarīgi mīlēt cilvēkus, darīt darbu ar prieku, prast sadarboties, pārzināt svešvalodas un nepārtraukti pilnveidoties savā profesijā. Ieteica jauniešiem, paplašinot savu redzes loku, interesēties par notiekošo pilsētā un novadā, iespēju robežās apmeklēt dažādus pasākumus, tūrisma objektus un viesmīlības uzņēmumus.

Speciālistes aicināja uz praksi un Ēnu dienu, lai klātienē iepazīst savas izvēlētas profesijas specifiku.

Pateicamies Tūrisma informācijas centra klientu konsultantei Guntai Grabustei un viesnīcas “Kolonna Hotel Rēzekne” vadītājai Līgai Mivrenikai par sadarbību, laipnu uzņemšanu un interesantām, izglītojošām un detalizētām ekskursijām! Prieks, kā mūsu pilsētā ir tik atsaucīgi, pozitīvi profesionāļi, kas labprāt sadarbojas ar Rēzeknes tehnikumu, iegulda savas zināšanas un pieredzi jauniešu izglītošanā!

viespak

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. Nepieciešamās prasmes manis izvēlētajā profesijā

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti