Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

Tikšanās ar Pārtikas veterinārā dienesta kontroles “Grebņeva” punkta vadītāju

grebneva

2020. gada 22. septembrī izglītības programmas “Komerczinības” kvalifikācijas “Transporta pārvadājumu komercdarbinieks” 2. un 3. kursa izglītojamajiem bija iespēja satikties ar Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) kontroles punkta “Grebņeva” vadītāju Marlindu Cimermani.

 

 

Izglītojošās lekcijas laikā speciāliste pastāstīja par PVD kontroles punktu funkcijām, misiju, iekšējo organizāciju un darbības principiem. Izglītojamie uzzināja par muitas kvalitātes sistēmu, noteikumiem importējot un eksportējot pārtikas un nepārtikas preci, kontroles veidiem un pārbaudes procedūrām, dokumentu iesniegšanas termiņiem un sodiem noteikumu neievērošanas gadījumā. Speciāliste stāstīja par inspektoru darba pienākumiem, nepieciešamo izglītību un inspektoru ikgadējām pārbaudēm. Dalījās pieredzē par interesantiem gadījumiem no ikdienas darba procesā.

Praktiskajā uzdevumā izglītojamie meklēja un prezentēja risinājumus speciālistes piedāvātas situācijās.

Pateicamies Robežkontroles departamenta direktorei Ivetai Šicei- Trēdei par atsaucību un sadarbību! Īpašs paldies Pārtikas veterināra dienesta kontroles punkta “Grebņeva” priekšniecei Marlindai Cimermanei par zināšanu pilnu lekciju un interesantu praktisko nodarbību!

grebneva

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. Tikšanās ar Pārtikas veterinārā dienesta kontroles “Grebņeva” punkta vadītāju

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti