Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

“Iepazīsti savu profesiju”

 esmuieguvejs1Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada jūnijā notika pasākumi karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Iepazīsti savu profesiju” ietvaros.

4. jūnijā praktiskās nodarbības laikā izglītības programmas “Programmēšana” kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis” 2. un 3. kursa izglītojamie kopā ar uzņēmuma SIA “Learn IT” pārstāvi Kasparu Irbi praktiski nodarbojoties veidoja interaktīvās, kustīgas animācijas, pilnveidojot savas prasmes un spējas programmēšanā un uzzinot par darba tirgus iespējām un prasībām.

 

 

savaprofesija savaprofesija

5. jūnijā izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumi” kvalifikācijas “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” un izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” kvalifikācijas “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” mācību grupām 1. kursa izglītojamie piedalījās pasākumā “Viena diena viesu mājā”, iepazīstoties ar uzņēmuma darba vidi, ikdienas darba procesu, novērojot un piedaloties uzkodu un divu ēdienu gatavošanas procesā, kā arī uzzinot par ēdienu noformēšanas un pasniegšanas paņēmieniem, piedaloties galda klāšanas procesā un pasniedzot sagatavotos ēdienus.

savaprofesija savaprofesija

7. jūnijā izglītības programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” kvalifikācija “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” 2. un 3. kursa izglītojamie piedalījās meistarklasē “Veidosim paši savu Konfelādi” kopā ar uzņēmuma SIA “Giline for life” valdes locekli Māri Loginu. Speciālists pastāstīja par sava uzņēmuma veidošanas procesu, darba specifiku, mērķiem un darbinieku ikdienas darbu. Izglītojamie uzzināja kādai informācijai ir jāpievērš uzmanība, kas norādīta uz produktu etiķetēm. Meistarklases laikā katrs no jauniešiem pats sev veidoja, apstrādāja un fasēja Konfelādes konfekti.

savaprofesija savaprofesija

12. jūnija AS “Rēzeknes autobusu parks” struktūrvienība mēbeļu ražotnē “Stils” Rēzeknes tehnikuma izglītojamie izglītības programmas “Interjera dizains” kvalifikācijas “Interjera noformētājs” 2. kursa izglītojamie piedalījās praktiskajā nodarbībā “Virtuves dizaina izstrāde” kopā ar uzņēmuma interjera dizaineri Ilzi Mižinsku. Izglītojamie iepazinās ar uzņēmuma darba vidi, uzzināja par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, interjera noformētāja ikdienas darbu un praktiski darbojās virtuves dizaina skices veidošanā ar interjera dizaina veidošanas programmas palīdzību.

savaprofesija 

21. un 27. jūnijā izglītības programmas “Programmēšana” kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis” mācību grupas 1. un 3. kursa izglītojamie un izglītības programmas “Datorsistēmas” kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis” 1. kursa izglītojamie apmeklēja Rīgas IT Demo centru, uzņēmumus SIA “Lattelecom Technology” un SIA “Tieto Latvia”, iepazinās ar uzņēmumu darba vidi un apstākļiem, uzzinot par uzņēmumu speciālistu darba pienākumiem, darba plānošanas un organizācijas paņēmieniem, kvalitātes pārbaudes procesiem, sniegtajiem pakalpojumiem, uzklausot profesionāļu pieredzes stāstus un padomus karjeras veidošanā un izmēģinot modernās tehnoloģijas, ko veidojuši Latvijas IT uzņēmumi, iegūstot ieskatu par vietējā darba tirgus piedāvājumiem.

savaprofesija savaprofesija

28. jūnijā mācību ekskursijas laikā uzņēmumā SIA "Zieglera Mašīnbūve" mūsu tehnikuma Izglītības programmas “Autotransports” kvalifikācija “Automehāniķis” mācību grupas 2. kursa izglītojamie iepazinās ar metālapstrādes uzņēmuma darbību, guva priekšstatu par ražošanas procesu, ieguva informāciju par metālapstrādes nozares uzņēmumu vietu darba tirgū, attīstības tendencēm un pieprasījumu darba tirgū.

savaprofesija 

Pateicamies visiem uzņēmumiem un speciālistiem par atsaucību, laipnu uzņemšanu un sadarbību, kuri padarīja mācību gada noslēgumu tik interesantu, aizraujošu un izglītojošu.

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. “Iepazīsti savu profesiju”

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti