Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

Iespējas. Iniciatīva. Ieguvums

 iii1Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 1. un 3.oktobrī Rēzeknes tehnikumā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Iespējas. Iniciatīva. Ieguvums.” mācību programmas - “Programmēšanas tehniķis”, “Datorsistēmu tehniķis”, “Automehāniķis”, “Elektrotehniķis”, “Transporta pārvadājumu komercdarbinieks”, “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis”, “Pavārs”, “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”, “Ēku celtnieks”, “Interjera noformētājs” un “Mēbeļu galdnieks” 1. kursa izglītojamajiem.

 

 

Pasākumā piedalījās gan Rēzeknes tehnikuma izglītojamie, kā arī Rēzeknes tehnikuma absolventi- uzņēmēji, uzņēmumu pārstāvji, speciālisti savā jomā.

iii1 iii2

iii1 iii4

iii1 

Pasākuma laikā Rēzeknes tehnikuma 2., 3. un 4.kursa izglītojamie prezentēja savu redzējumu par mācību procesu tehnikumā, par skolas iekšējo dzīvi, pastāstot par iegūtām zināšanām un prasmēm, par visinteresantākajiem notikumiem un karjeras atbalsta pasākumiem, par prakses pieredzi Latvijā un ārzemēs, par konkursiem, to uzdevumiem un saņemtajām emocijām, par grūtībām mācību procesā, par visām iespējām un attīstības virzieniem, ko var saņemt mācoties Rēzeknes tehnikumā.

iii1 iii4

Rēzeknes tehnikuma absolventi padalījās ar saviem pieredzes stāstiem, spilgtākajām atmiņām mācību gados, skolotāju padomiem, stāstīja par piedalīšanos projektos un konkursos. Pastāstīja par savas karjeras veidošanas un darba meklēšanas procesu, darba pieredzi un par savu tagadējo darbības sfēru. Stāstīja par ikdienas izaicinājumiem darba procesā un jauniešu plašām iespējām, darba tirgus prasībām un piedāvājumiem.

iii1 iii2

iii1 iii4

iii1 

1.kursa izglītojamie pasākuma gaitā arī uzdeva jautājumus pasākuma dalībniekiem par profesijas izvēles iemesliem, par nākotnes plāniem, par darbinieku atlases noteikumiem, par profesijas pārstāvju algas lielumu, par iespējām strādāt Rēzeknē, problēmrisināšanas paņēmieniem darba procesā.

iii1 iii2

Gan Rēzeknes tehnikuma izglītojamie, gan pasākuma viesi motivēja mācīties, pilnveidot savas prasmes, piedalīties karjeras attīstības pasākumos, izmantot visas piedāvātās iespējās, lai iegūtu plašāku redzes loku, iemācītos komunicēt un prezentēt savas prasmes un iemaņas.

Pasākumā vienlaikus satiekas pagātnes gudrība, tagadnes pieredze un nākotnes iespējas.

Pateicāmies pasākuma viesiem- Viktorijai Čipānei, Jānim Bigunam, Mārtiņam Avišānam, Diānai Rēvaldei, Amaldai Margitai Kručenai, uzņēmēmu SIA “ANTRANS” pārstāvim Aldim Nakonečnijam , SIA “Midis” pārstāvim Aināram Kučānam un Edmundam Kiršam par tik fantastiskiem pieredzes stāstiem un gudrības pilniem padomiem.

Kā arī Rēzeknes tehnikuma izglītojamajiem- Atim Kozulam, Armandam Vaišļam, Raivim Plušam, Dāvidam Pavlovam, Viktorijai Avdejevai, Dagnijai Probukai, Sigitai Priževoitei, Viktorijai Balabkinai, Anastasijai Blohinai, Adriānai Bulinskai, Ketlīnai Viļumai, Patrīcijai Ivonnai Šmatei, Linardam Locānam, Jānim Burkam, Uģim Kremeņam, Kasparam Lejiņam, Guntaram Lipskim un Oskaram Bogdānam par interesantām prezentācijām un aktīvu dalību pasākumā.

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. Iespējas. Iniciatīva. Ieguvums

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti