Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

karjera1

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001- “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta darbību īstenošanas laiks: 04.10.2017.-31.12.2022.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis:

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Lasīt tālāk ...

“Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

darisim1

PAR KARJERAS NEDĒĻU!

Sauklis “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!”

20. oktobrī plkst. 19.00 Rezeknes tehnikuma izglītojamo vecāki piedalījās Karjeras nedēļas ietvaros VIAA organizētā pasākumā - tiešsaistes diskusijā vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunāja, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses.

Lasīt tālāk ...

“Kādas superspējas veidos manu nākotni?”

darisim1

PAR KARJERAS NEDĒĻU!

Sauklis “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!”

20.oktobrī Rēzeknes tehnikuma jaunieši no 1B, 1BB,1D,1Ek, 1Cp, 1Kz,1 Mt,2As, 2D, 3Ap mācību grupām piedalījās Karjeras nedēļas ietvaros VIAA organizētā pasākumā - tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunāja nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēja par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā.

Lasīt tālāk ...

PAR KARJERAS NEDĒĻU!

darisim1

PAR KARJERAS NEDĒĻU!

Sauklis “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!”

2022. gadā Karjeras nedēļa notiek no 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

Lasīt tālāk ...

Darbam ar kases aparātu

darisim1

11. novembrī izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumi” kvalifikācija “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” 1.D, 2.D un 3.D mācību grupu izglītojamie tiešsaistē tikās ar uzņēmuma SIA “Rempeks” valdes locekli Irinu Piļarsku. Uzņēmums jau vairākus gadus nodarbojas ar elektronisko kases aparātu izplatīšanu un apkalpošanu. Speciāliste novadīja izglītojošu lekciju par darbu ar kases aparātiem, iepazīstinot jauniešus ar aktualitātēm un jaunumiem Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka kases aparātu lietošanas kārtību.

Lasīt tālāk ...

Tiešsaistes atvērto durvju dienas uzņēmumos

darisim1

Novembrī karjeras portāls Prakse.lv aicināja uz Atvērto durvju dienām. Dažādu nozaru uzņēmumi piedāvāja jauniešiem virtuālās tūres, stāstot un parādot ikdienas darba procesu.

5. novembrī izglītības programmas “Komerczinības” kvalifikācija “Transporta pārvadājumu komercdarbinieks” 3.Kz mācību grupas izglītojamajie piedalījās uzņēmuma VAS “Latvijas Pasts” atvērto durvju dienā. Personāla atlases speciāliste Maija Roķe pastāstīja vispusīgu informāciju par uzņēmumu, pievēršot uzmanību uzņēmuma vērtībām- vienkāršībai, atbildībai un ieinteresētībai.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5.

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti