Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

„Biznesa iespējas profesijā”.

 edinasana1Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017.gada 21. novembrī Rēzeknes tehnikuma 2. un 3. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists grupas izglītojamiem bija iespēja noklausīties uzņēmējas Ilzes Gudeles lekciju ,,Biznesa iespējas profesijā”.

Lekcija sākās ar iepazīšanos un uzņemēja uzreiz mēģināja veidot dialogu ar izglītojamiem, interesējoties par viņu garastāvokli no rīta. Lai jaunieši justos brīvāk un aktīvāk piedālītos diskusijā, pacienāja ar franču mandeļu cepumiem - makarūniem, kuri iedvesmoja Ilzi Gudeli kļūt par uzņēmēju. Tālāk bija stāsts par uzņēmējas darba pieredzi dažādās jomās un kā viņai radās ideja atvērt ,,savu lietu”. Galvenais jāievēro sakarība - 1.sapnis; 2. ideja; 3. mērķis. Mērķiem jābūt parecīzi definētam un to realizācijai var traucēt tikai slinkums un bailes. Bet jāiziet no savas komforta zonas un jārīkojās.

Lasīt tālāk ...

“Autotransporta profesijas apcirkņos”.

 auto1Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 2017.gada 10. un 17. novembrī Rēzeknes tehnikuma 1. kursa izglītības programmas-automehāniķis izglītojamiem bija iespēja apmeklēt SIA "LEAX Rēzekne" RSEZ uzņēmumu. Tas pārstāv vienu no LEAX Group metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā un Zviedrijā.

Galvenie uzņēmuma darbības virzieni ir sērijveida metālapstrādes darbu veikšana, izgatavojot detaļas autotransporta, kalnrūpniecības, instrumentu ražošanas, industriālo un elektroietaišu nozarei. Galvenie sadarbības partneri - kravas autotransporta un komplektējošo detaļu ražošanas uzņēmumi, kalnrūpniecības instrumentu ražošanas uzņēmumi metālapstrādes instrumentu ražošanas uzņēmumi, kā arī industriālo un elektroietaišu ražošanas uzņēmumi.

Lasīt tālāk ...

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Iepazīsti interjera noformētāja profesiju”

 muzejs2

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017.gada 6. un 7. novembrī Rēzeknes tehnikuma 1. un 2. Interjera noformētāja grupas izglītojamiem bija iespēja apmeklēt Latgales Kultūrvēstures muzejā Elitas Patmalnieces gleznu izstādi un noklausīties lekciju par “Elitas asorti”, Pirmā Latgales kongresa simtgadei veltīto izstādi - “Pāri slieksnim”, Aleksandra Bondarenko fotogrāfiju izstādi un tematisko izstādi “LAIKRĀŽI”.

 

 

Lasīt tālāk ...

ESF Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr.8.3.5.0/16/I/001

 projekts1

Rēzeknes tehnikums 2017.gada 4.oktobrī ar Valsts izglītības attīstības aģentūru noslēdza SADARBĪBAS LĪGUMU Nr.4.-8.3.3/162 par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Rēzeknes tehnikumā.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5.

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti