Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.5.1.

Uzņēmēj, praktikants var būt tavs nākamais darbinieks!

 ESF DB 250x367mm

Meklē speciālistu, kuru dažādu iemeslu dēļ darba tirgū ir grūti atrast? Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina atvērt sava uzņēmuma durvis praktikantiem, lai iepazīstinātu tos ar potenciālo prakses vietu!

Darba devējiem jau šodien ir iespēja piesaistīt tieši sava uzņēmuma vajadzībām apmācītu darbinieku – apmācot potenciālo darbinieku praksē* vai iesaistoties darba vidē balstītās mācībās**, kamēr šis potenciālais darbinieks vēl mācās izglītības iestādē.

Ieguvēji no šādas sadarbības būs gan darba devēji, gan potenciālais darbinieks, gan arī nozares kopumā, kam būs nodrošināts kvalificēts darbaspēks ilgtermiņā.

Lasīt tālāk ...

“Izaugsme un nodarbinātība”

 nacionalais2020

Rēzeknes tehnikums 2017. gada 9.maijā ir noslēdzis sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pec to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.5.1

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti