Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.5.1.

“Izaugsme un nodarbinātība”

 nacionalais2020

Rēzeknes tehnikums 2017. gada 9.maijā ir noslēdzis sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pec to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”.

Sākoties jaunajam 2017./2018. mācību gadam tehnikums ir uzsācis projekta SAM 8.5.1. īstenošanu.

projekts2020

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.5.1 “Izaugsme un nodarbinātība”