Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Komerczinības

komerczinibasProfesionālā kvalifikācija:

 
  • Komercdarbinieks

 

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Komercdarbinieks (Iespējamās specializācijas: Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, Rūpniecības komercdarbinikes, Agrārā sektora komercdarbinieks ) 3

  Komercdarbinieks ir uzņēmuma struktūrvienības darbinieks, kurš nodarbojas ar nepieciešamo resursu plānošanu, sagādi, preču pārdošanu un virzīšanu tirgū. Komercdarbinieks veic ar loģistiku un preču pārdošanu saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma noteiktā kārtībā, kārto lietvedības dokumentus šajās jomās. Komercdarbinieks var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.


Profesijas standarts

 

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti