Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Ēdināšanas pakalpojumi

edienpakProfesionālā kvalifikācija:

 
  • Pavārs
  • Konditora palīgs

 

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Pavārs 3

  pavārs novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus; atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti. Pavārs strādā pie viesmīlības nozares komersanta, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.


Profesijas standarts

 

Konditora palīgs 3

  Konditora palīgs veic darba uzdevumus konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā atbilstoši konditora norādījumiem. Veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, sagatavo darbam inventāru, tehnoloģiskās iekārtas. Gatavo konditorejas starpproduktus un izstrādājumus, ievērojot receptūras.


Profesijas standarts

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Mācības Izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi