Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

Atvērto durvju diena

AtvertasdurvisA4-landmaijs2018. gadā 11.maijā Rēzeknes tehnikumā notiks atvērto durvju dienas.

11.00 – 11.40 profesiju prezentācijas un informācija

11.40- 14.00 ekskursija pa tehnikumu, darbošanās praktisko darbu laboratorijās

Ikvienam apmeklētājam būs iespēja:

  • IEGŪT informāciju par mācību procesa norisi un apgūstamajām profesijām
  • REDZĒT mācību kabinetus, praktisko darbu laboratorijas, dienesta viesnīcu
  • APMEKLĒT nodarbības ēdienu gatavošanas, pārtikas produktu pārstrādes, viesmīlības pakalpojumu, mēbeļu galdnieku, būvdarbu, automehānikas, interjera noformēšanas, elektrotehnikas, programmēšanas praktisko darbu laboratorijās
  • TIKTIES ar tehnikuma izglītojamajiem, skolotājiem, administrāciju.

Lasīt tālāk ...

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2018

skillslatvija2018Valsts izglītības attīstības aģentūra 2018. gadā no 25. līdz 26. aprīlim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga) organizēs nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia 2018.

Ar moto “Uzvar darītājs!” nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2018 sacentīsies 118 dalībnieki no 31 Latvijas profesionālās izglītības iestādes 18 dažādās nominācijās. Lai noskaidrotu labākos jaunos profesionāļus, konkursanti divu dienu garumā demonstrēs savas prasmes, veicot nozares ekspertu sastādītus darba uzdevumus. Apmeklētājiem būs iespēja vērot jaunos profesionāļus, sacenšoties tādās nominācijās, kā piemēram, skatlogu dizains un noformēšana, tērpu dizains, frizieru darbi, restorānu serviss, smago spēkratu remonts un apkope, mobilā robotika un daudzas citas. 

Lasīt tālāk ...

Seminārs "Caparol dekoratīvās apdares iespējas"

Caparol16. aprīlī Rēzeknes tehnikumā sadarbībā ar uzņēmumu SIA DAW Baltica tika organizēts seminārs "Caparol dekoratīvās apdares iespējas", kurā piedalījās: Rēzeknes tehnikuma būvniecības un interjera dizaina nozaru skolotāji un izglītojamie, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas "Dizains" pedagogi un studenti, Rēzeknes mēbeļu manufaktūras “Stils” un SIA ,,Maltas celtnieks” pārstāvji.

 

 

 

Lasīt tālāk ...

“Mans sapņu uzņēmums”

sapnuuznemums1“Ja Tu vari to izsapņot, tad Tu vari to izdarīt”(V.Disnejs) – ar šādu moto Rēzeknes tehnikumā tika organizēts pasākums, kura mērķis bija ļaut jauniešiem izsapņot, uzrakstīt, prezentēt sava nākotnes uzņēmuma ideju.

Bildes no pasākuma

Lasīt tālāk ...

Aktualitātes ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā

Kompetences novertesanaPersonām, kurām ir iegūta praktiska darba pieredze un zināšanas pašmācības ceļā noteiktā profesijā, bet nav profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, ir iespēja nokārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu Rēzeknes tehnikumā un saņemt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu šādās kvalifikācijās: Ēku celtnieks, Apdares darbu tehniķis, Apdares darbu strādnieks, Elektrotehniķis, Elektromontieris, Mēbeļu galdnieks, Programmēšanas tehniķis, Datorsistēmu tehniķis, Automehāniķis, Pārtikas produktu ražošanas tehniķis, Ēdināšanas pakalpojumu speciālists, Pavārs, Konditors, Klientu apkalpošanas speciālists.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes novada skolu skolēnu konkurss ,,Topi par meistaru 2018’’

koks23aŠogad pirmo reizi Rēzeknes tehnikums organizēja kokapstrādes tehnoloģiju konkursu Rēzeknes novada vispārizglītojošo skolu skolēniem.

7. martā Rēzeknes tehnikumā notika konkurss "Topi par meistaru 2018", kurā piedalījās Nautrēnu vidusskolas, Maltas vidusskolas, Dricānu vidusskolas, Gaigalavas pamatskolas un Veremu pamatskolas skolēni, startējot 6.-7. un 8.- 9. klašu grupās. Konkursa uzdevumi paredzēja prasmju pārbaudi atbilstoši konkursa dalībnieku sagatavotībai.

Lasīt tālāk ...

Cittautu virtuves ēdienu gatavošana un pasniegšana.”

meistarklase201813Restorānu servisa skola sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru organizēja meistarklasi Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001), un Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projektaNr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros veiktā iepirkuma “Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādē", (identifikācijas numurs VIAA 2018/12 ESF) ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi