Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Būvdarbi

Profesionālā kvalifikācija:

 
  • Apdares darbu tehniķis
  • Ēku celtnieks
Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Apdares darbu tehniķis 3

  Apdares darbu tehniķis ir apdares darbu speciālists, kurš ieguvis profesionālo vidējo izglītību un nepieciešamo praktiskā darba pieredzi, strādā būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, kur nokomplektē apdares darbu strādnieku posmus un vada to darbu, kā arī izpilda apdares darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās. Apdares darbu tehniķis spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, palīgaprīkojumu, kā arī prot rīkoties ar instrumentiem. Pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības. Izvēlas apdares darbiem atbilstošus būvmateriālus un plāno to piegādi. Izvēlas mehānismus un instrumentus apdares darbu veikšanai. Plāno apdares darbu strādnieku sadarbību un darbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus un pārbauda šo rīkojumu izpildi, rūpējas lai apdares darbi tiktu veikti atbilstoši projekta, būvnormu un standartu prasībām.


Profesijas standarts

 

Ēku celtnieks 3

  Ēku celtnieks strādā dažādās celtniecības darbu organizācijās. Ēku celtnieks ierīko ēku pamatus, veic jebkura veida ēku konstrukciju montāžu, izpilda betonēšanas, mūrēšanas, apmešanas, flīzēšanas darbus, klāj grīdas, apšuj sienas ar ģipškartona loksnēm, uzstāda karkasa starpsienas, montē uzkarināmos griestus, veic jumiķa darbus saskaņā ar tehnisko rasējumu un darba kvalitātes prasībām. Ēku celtnieks patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevuma izpildi, pielieto tāmēšanas pamatprincipus, prot novērtēt būvdarbu apjomu, veicamo uzdevumu darbietilpību, aprēķināt nepieciešamo materiālu daudzumu.


Profesijas standarts