Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Tehnikuma vēsture

Ministru kabineta rīkojums Nr.424

Rīgā 2014.gada 13.augustā (prot. Nr.43 18.§)

"Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai"

  1. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 15.1 panta trešo un ceturto daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, piešķirt Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai profesionālās izglītības kompetences centra statusu ar 2014.gada 1.septembri.
  2. Noteikt, ka ar 2014.gada 1.septembri Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas nosaukums ir „Rēzeknes tehnikums”.
  3. Pēc profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas Rēzeknes tehnikuma darbību nodrošina atbilstoši valsts budžetā paredzētajam finansējumam.

____________________________________________________________________________________________________________

Austrumlatgales Profesionālā vidusskolas izveidota 2011. gadā, apvienojot Latgales Amatniecības meistaru skolu, Lūznavas Profesionālā vidusskolu, Rēzeknes Profesionālā vidusskolu, Rēzeknes 14. arodvidusskolu, Viļānu 41. arodvidusskola un Zilupes arodvidusskolu. [Ministru kabineta rīkojums Nr.83]

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Skolas vēsture

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti