Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.06.2021. - 03.09.2021.)

projets0901Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” turpinās mācību darbnīcas ēkas pārbūves darbi. Būvdarbi tika uzsākti šī gada janvārī un tos veic SIA “LATGALIJA”. Mācību darbnīcas pārbūves darbu būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”, savukārt, autoruzraudzību veic darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & arhitektūra”.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.03.2021. - 04.06.2021.)

projekts8131Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” turpinās mācību darbnīcu pārbūves darbi.

Pārbūves darbu rezultātā saskaņā ar ēkas pārbūves projektu ir demontētas ēkas sekundārās piebūves, kas izbūvētas ēkas galā un garenfasādē, ņemot vērā, ka tās bija sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī tiks izbūvētas jaunas kāpnes līdz trešajam stāvam un ēkā tiks izbūvēts lifts.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.12.2020. - 04.03.2021.)

proekts1Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Tādēļ, lai tehnikuma audzēkņi varētu mācīties modernā vidē, 2021.gada 27.novembrī starp Rēzeknes tehnikumu un SIA “LATGALIJA” tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.27112020/9SAM par profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūvi.

Lasīt tālāk ...

Līgumu noslēgšana projektā “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”

ligumaparakstisanaAtklātā konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” (id. Nr.VIAA 2020/27 ERAF RT) rezultātā 2020.gada 27.novembrī starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Rēzeknes tehnikums” un SIA “LATGALIJA” tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.27112020/9SAM par profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūvi.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.08.2020. – 04.11.2020.)

darbnicuprojeks

2020.gada 11.oktobrī Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvuzraudzība, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (71247000-1)” (id. Nr.VIAA 2020/42 ERAF RT), kā rezultātā tiks izvēlēts būvuzraudzības veicējs. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 10.novembrim.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.05.2020. – 04.08.2020.)

darbnicuprojeks

PS “Doma&arhitektūra” izstrādātais būvprojekts “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve” ir iesniegts saskaņošanai Rēzeknes pilsētas būvvaldē.

2020.gada 03.augustā tika izsludināts atklāts konkurss “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” (id. Nr.VIAA 2020/27 ERAF RT), kā rezultātā tiks izvēlēts būvdarbu veicējs.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.02.2020. - 04.05.2020.)

darbnicuprojeksPIKC “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde tuvojas noslēguma posmam.

Vispārīgās vienošanās par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros” ietvaros 2020.gada 2.martā tika parakstīts līgums par ekspertīzes veikšanu ar SIA “CMB” ar izpildes termiņu viens mēnesis no būvprojekta saņemšanas brīža vai līdz pozitīvam ekspertīzes slēdzienam. Pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas, būvprojekts tiks iesniegts saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā un Rēzeknes pilsētas būvvaldē.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3.

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti