Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

datortehnikisProfesionālā kvalifikācija:

 
  • Datorsistēmu tehniķis

 

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Datorsistēmu tehniķis 3

 

Datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.

Datorsistēmu tehniķis strādā uzņēmumā, kas sniedz informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pakalpojumus, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.


Profesijas standarts

 

 

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Mācības Izglītības programmas Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti