Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

IELŪGUMS

ielugumsskol

"Tur mana sirds
Kā sārta saule mirtdz,
Jo mīlestību sniedzu es
Un mīlestību ņemu pretī...
Skola - mana dzīve, māja,
sirds..."

Cienījamie, skolotāji!

AicināmJūs uz Skolotāju dienai veltītu Pateicības stundu

2019.gada 3. oktobrī plkst.15:30

Izglītojamo pašpārvalde un tehnikuma administrācija

ielugumsskol