Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERASMUS+ projekti

Mobilitāte ERASMUS+

Erasmus27.oktobrī Rēzeknes tehnikuma izglītojamo pirmā grupa uzsāka mobilitāti ERASMUS+ projekta Nr.2019-1-LV01-KA102-060292 ietvaros. 4.kursu izglītojamie IP "Autotransports" Andris Laganovskis-Vesers, Raivis Plušs un Atis Balodis, IP "Viesnīcu pakalpojumi" Anastasija Blohina, Sandra Tuče un Viktorija Balabkina, IP "Kokizstrādājumu izgatavošana" Gatis Melnis un Armands Vilks piecas nedēļas praktizēsies uzņēmumos Polijā

erasmusday1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti ERASMUS+ Mobilitāte ERASMUS+