Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

“Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

darisim1

PAR KARJERAS NEDĒĻU!

Sauklis “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!”

20. oktobrī plkst. 19.00 Rezeknes tehnikuma izglītojamo vecāki piedalījās Karjeras nedēļas ietvaros VIAA organizētā pasākumā - tiešsaistes diskusijā vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunāja, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses.

smiltenespiens

Vecāki smēlās vērtīgus padomus un iedvesmu. Žurnālists un četru bērnu tēvs Ansis Bogustovs ar diskusijas viesiem runāja par ārpusskolu aktivitāšu daudzveidību un to nozīmi prasmju attīstīšanā, kā arī vecāku un pedagogu lomu bērna superspēju atklāšanā un pilnveidošanā.

Diskusijā piedalījās:

  • Dr. paed. Inta lemešonoka – Karjeras konsultante, latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes priekšsēdētāja
  • Andris Ziemelis – trīs bērnu tēvs
  • Maira Dzene – Geštalta terapijas praktiķe,sociāli emocionālo prasmju trenere
  • Elīna Bārtule – pusaudžu resursu centra izglītības projektu vadītāja, klīniskais un veselības psihologs

Diskusijas ierakstu var noskatīties TavaiKarjerai Facebook kontā,

Šogad Karjeras nedēļas īstenoto aktivitāšu mērķis ir sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. Arī Sadarbības un ekonomiskās attīstības organizācija (OECD) norāda uz nepieciešamību attīstīt tādas prasmes kā sadarbība, komunikācija, kritiskā un radošā domāšana, mācīšanās un citas, kas palīdzēs skolēniem un studentiem vislabāk sagatavoties darba tirgū izvirzītajām prasībām nākotnē.

Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Gunta Sidorova

  projekts1

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti